หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคกลาง กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุทธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
 
 
 ภาคกลาง
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2,229 41,598
การประมง 2,928 24,149
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 419 15,654
การผลิต 13,975 1,621,905
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 622 18,930
การก่อสร้าง 6,356 150,365
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 23,257 263,959
โรงแรมและภัตตาคาร 4,924 93,816
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 3,301 93,214
ตัวกลางทางการเงิน 3,115 29,260
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 8,419 231,143
การศึกษา 215 3,580
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 563 16,956
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 2,324 43,733
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 45 85
รวม 72,692 2,648,347
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 31,505 66,411
5 - 9 17,676 120,969
10 - 19 7,852 106,970
20 - 49 8,208 259,135
50 - 99 2,964 211,338
100 - 299 2,988 502,086
300 - 499 757 288,589
500 - 999 468 324,750
1000 ขึ้นไป 274 768,099
รวม 72,692 2,648,347
 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560