หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคกลาง กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุทธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
 
 
 ภาคกลาง
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2,257 41,761
การประมง 3,045 24,877
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 423 13,647
การผลิต 13,995 1,485,485
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 621 19,061
การก่อสร้าง 6,388 150,666
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 23,317 263,561
โรงแรมและภัตตาคาร 4,939 93,711
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 3,319 94,552
ตัวกลางทางการเงิน 3,143 27,968
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 8,444 231,030
การศึกษา 215 3,594
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 564 17,078
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 2,332 43,359
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 45 85
รวม 73,047 2,510,435
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 31,655 66,802
5 - 9 17,873 122,422
10 - 19 7,848 106,997
20 - 49 8,184 258,576
50 - 99 2,977 212,138
100 - 299 3,003 504,420
300 - 499 764 290,946
500 - 999 468 326,509
1000 ขึ้นไป 275 621,625
รวม 73,047 2,510,435
 
ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2560