หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคกลาง กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุทธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
 
 
 ภาคกลาง
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 3,050 57,078
การประมง 4,010 34,764
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 439 15,103
การผลิต 15,218 1,526,879
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 777 22,876
การก่อสร้าง 7,636 174,651
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 25,230 285,692
โรงแรมและภัตตาคาร 5,734 99,015
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 3,846 112,242
ตัวกลางทางการเงิน 3,471 32,155
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 9,579 273,021
การศึกษา 238 4,272
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 589 18,691
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 2,720 49,702
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 87 156
รวม 82,624 2,706,297
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 35,065 74,211
5 - 9 คน 20,307 139,526
10 - 19 คน 9,560 129,679
20 - 49 คน 9,444 299,214
50 - 99 คน 3,391 242,295
100 - 299 คน 3,287 555,090
300 - 499 คน 800 307,452
500 - 999 คน 494 342,172
1,000 คน ขึ้นไป 276 616,658
รวม 82,624 2,706,297
 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562