หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคกลาง กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุทธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
 
 
 ภาคกลาง
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2,560 48,648
การประมง 3,296 27,107
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 432 12,819
การผลิต 14,370 1,466,813
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 677 20,162
การก่อสร้าง 6,731 155,326
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 23,999 267,315
โรงแรมและภัตตาคาร 5,226 93,234
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 3,492 99,824
ตัวกลางทางการเงิน 3,234 28,628
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 8,812 232,217
การศึกษา 220 3,585
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 572 17,761
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 2,496 44,969
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 80 147
รวม 76,197 2,518,555
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 32,847 69,263
5 - 9 18,590 127,391
10 - 19 8,526 115,996
20 - 49 8,620 272,588
50 - 99 3,029 217,036
100 - 299 3,098 520,438
300 - 499 751 288,721
500 - 999 474 329,264
1000 ขึ้นไป 262 577,858
รวม 76,197 2,518,555
 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560