หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคกลาง กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุทธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
 
 
 ภาคกลาง
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2,295 43,314
การประมง 3,122 25,568
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 424 13,153
การผลิต 14,036 1,486,590
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 629 19,078
การก่อสร้าง 6,453 150,353
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 23,419 265,097
โรงแรมและภัตตาคาร 4,976 93,815
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 3,353 96,252
ตัวกลางทางการเงิน 3,166 27,730
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 8,497 231,160
การศึกษา 216 3,650
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 564 17,343
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 2,346 43,196
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 45 85
รวม 73,541 2,516,384
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 31,894 67,282
5 - 9 18,020 123,412
10 - 19 7,899 107,598
20 - 49 8,183 258,288
50 - 99 3,019 215,343
100 - 299 3,017 505,596
300 - 499 769 293,533
500 - 999 469 327,591
1000 ขึ้นไป 271 617,741
รวม 73,541 2,516,384
 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560