หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคกลาง กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุทธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
 
 
 ภาคกลาง
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2,774 51,836
การประมง 3,648 30,453
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 440 14,529
การผลิต 14,768 1,506,277
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 724 20,368
การก่อสร้าง 7,123 162,823
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 24,670 278,575
โรงแรมและภัตตาคาร 5,468 95,252
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 3,639 106,556
ตัวกลางทางการเงิน 3,346 30,897
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 9,219 246,639
การศึกษา 228 3,983
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 582 18,246
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 2,593 47,435
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 85 154
รวม 79,307 2,614,023
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 33,806 71,480
5 - 9 คน 19,565 134,401
10 - 19 คน 8,983 122,076
20 - 49 คน 8,989 284,323
50 - 99 คน 3,242 232,639
100 - 299 คน 3,197 541,237
300 - 499 คน 771 296,302
500 - 999 คน 480 331,667
1,000 คน ขึ้นไป 274 599,898
รวม 79,307 2,614,023
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561