หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคกลาง กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุทธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
 
 
 ภาคกลาง
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2,898 53,712
การประมง 3,847 32,167
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 447 14,717
การผลิต 14,942 1,505,231
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 738 21,412
การก่อสร้าง 7,318 167,619
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 24,906 282,936
โรงแรมและภัตตาคาร 5,542 96,667
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 3,678 107,844
ตัวกลางทางการเงิน 3,390 31,611
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 9,356 251,626
การศึกษา 233 4,043
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 584 18,262
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 2,632 47,359
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 86 155
รวม 80,597 2,635,361
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 34,239 72,404
5 - 9 คน 19,827 136,131
10 - 19 คน 9,258 125,905
20 - 49 คน 9,233 291,810
50 - 99 คน 3,265 233,889
100 - 299 คน 3,248 549,265
300 - 499 คน 773 297,669
500 - 999 คน 479 330,965
1,000 คน ขึ้นไป 275 597,323
รวม 80,597 2,635,361
 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561