หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคกลาง กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุทธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
 
 
 ภาคกลาง
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2,622 49,840
การประมง 3,355 27,728
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 432 13,080
การผลิต 14,442 1,467,973
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 687 19,576
การก่อสร้าง 6,814 151,982
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 24,135 271,198
โรงแรมและภัตตาคาร 5,274 93,912
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 3,519 101,122
ตัวกลางทางการเงิน 3,261 28,946
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 8,886 233,529
การศึกษา 221 3,594
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 574 18,233
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 2,513 45,235
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 81 148
รวม 76,816 2,526,096
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 33,077 69,758
5 - 9 18,743 128,472
10 - 19 8,643 117,568
20 - 49 8,709 275,280
50 - 99 3,053 218,951
100 - 299 3,102 520,569
300 - 499 758 291,467
500 - 999 464 321,098
1000 ขึ้นไป 267 582,933
รวม 76,816 2,526,096
 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2561