หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคกลาง กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุทธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
 
 
 ภาคกลาง
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2,505 47,915
การประมง 3,266 26,703
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 426 12,898
การผลิต 14,272 1,476,667
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 667 19,893
การก่อสร้าง 6,649 151,933
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 23,865 267,428
โรงแรมและภัตตาคาร 5,202 92,573
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 3,456 99,028
ตัวกลางทางการเงิน 3,224 28,182
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 8,785 232,674
การศึกษา 217 3,477
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 572 17,772
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 2,449 43,991
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 80 147
รวม 75,635 2,521,281
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 32,694 69,000
5 - 9 18,489 126,664
10 - 19 8,375 113,868
20 - 49 8,534 269,952
50 - 99 2,986 214,155
100 - 299 3,068 516,041
300 - 499 752 289,094
500 - 999 470 327,487
1000 ขึ้นไป 267 595,020
รวม 75,635 2,521,281
 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2560