หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคกลาง กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุทธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
 
 
 ภาคกลาง
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2,685 50,897
การประมง 3,498 28,997
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 442 14,658
การผลิต 14,664 1,506,141
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 717 20,439
การก่อสร้าง 7,022 158,392
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 24,541 277,010
โรงแรมและภัตตาคาร 5,416 95,130
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 3,601 106,032
ตัวกลางทางการเงิน 3,306 30,400
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 9,115 246,720
การศึกษา 227 3,981
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 579 18,314
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 2,578 47,622
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 85 154
รวม 78,476 2,604,887
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 33,520 70,766
5 - 9 19,307 132,615
10 - 19 8,860 120,529
20 - 49 8,854 279,955
50 - 99 3,226 231,546
100 - 299 3,185 539,757
300 - 499 765 294,188
500 - 999 483 334,200
1000 ขึ้นไป 276 601,331
รวม 78,476 2,604,887
 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561