หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคกลาง กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุทธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
 
 
 ภาคกลาง
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2,388 43,876
การประมง 3,204 26,145
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 429 13,216
การผลิต 14,173 1,482,873
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 647 19,569
การก่อสร้าง 6,673 150,569
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 23,639 266,405
โรงแรมและภัตตาคาร 5,073 91,357
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 3,408 97,386
ตัวกลางทางการเงิน 3,195 27,767
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 8,675 231,470
การศึกษา 219 3,563
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 567 17,497
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 2,401 43,352
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 73 122
รวม 74,764 2,515,167
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 32,353 68,219
5 - 9 18,354 125,729
10 - 19 8,146 110,867
20 - 49 8,382 264,786
50 - 99 3,011 215,721
100 - 299 3,033 509,553
300 - 499 754 289,694
500 - 999 463 324,126
1000 ขึ้นไป 268 606,472
รวม 74,764 2,515,167
 
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2560