หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคกลาง กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุทธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
 
 
 ภาคกลาง
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2,955 55,842
การประมง 3,899 32,954
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 449 14,939
การผลิต 15,056 1,516,323
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 752 22,391
การก่อสร้าง 7,476 171,962
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 25,051 284,853
โรงแรมและภัตตาคาร 5,595 97,328
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 3,742 108,605
ตัวกลางทางการเงิน 3,434 31,967
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 9,458 256,712
การศึกษา 234 4,044
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 588 18,276
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 2,669 48,270
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 86 155
รวม 81,444 2,664,621
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 34,533 73,023
5 - 9 คน 19,996 137,303
10 - 19 คน 9,422 127,988
20 - 49 คน 9,354 295,691
50 - 99 คน 3,321 237,719
100 - 299 คน 3,274 552,371
300 - 499 คน 788 302,941
500 - 999 คน 479 331,177
1,000 คน ขึ้นไป 277 606,408
รวม 81,444 2,664,621
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561