หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคกลาง กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุทธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
 
 
 ภาคกลาง
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2,982 54,962
การประมง 3,917 33,848
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 436 14,509
การผลิต 15,119 1,525,437
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 757 22,407
การก่อสร้าง 7,568 174,238
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 25,097 285,262
โรงแรมและภัตตาคาร 5,635 98,782
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 3,810 110,306
ตัวกลางทางการเงิน 3,448 31,960
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 9,502 271,488
การศึกษา 237 4,231
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 590 18,678
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 2,688 49,247
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 87 156
รวม 81,873 2,695,511
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 34,651 73,319
5 - 9 คน 20,054 137,704
10 - 19 คน 9,515 129,073
20 - 49 คน 9,434 297,987
50 - 99 คน 3,373 241,449
100 - 299 คน 3,288 555,107
300 - 499 คน 796 305,484
500 - 999 คน 483 333,331
1,000 คน ขึ้นไป 279 622,057
รวม 81,873 2,695,511
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561