หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์
แผนที่ภาคเหนือ
 
 
 ภาคเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2,000 22,018
การประมง 16 91
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 316 9,171
การผลิต 7,464 218,165
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 428 13,541
การก่อสร้าง 3,783 46,311
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 19,325 161,612
โรงแรมและภัตตาคาร 3,985 44,177
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 1,913 27,850
ตัวกลางทางการเงิน 3,779 31,089
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,294 37,810
การศึกษา 232 2,626
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 585 18,706
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,543 12,043
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 243 335
รวม 48,906 645,545
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 25,193 56,045
5 - 9 13,499 92,543
10 - 19 4,796 65,138
20 - 49 3,695 113,171
50 - 99 898 63,682
100 - 299 642 103,528
300 - 499 83 31,581
500 - 999 64 42,812
1000 ขึ้นไป 36 77,045
รวม 48,906 645,545
 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561