หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์
แผนที่ภาคเหนือ
 
 
 ภาคเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,790 21,120
การประมง 16 91
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 323 9,293
การผลิต 7,359 214,837
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 422 13,712
การก่อสร้าง 3,755 48,224
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 19,016 159,147
โรงแรมและภัตตาคาร 3,887 43,178
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 1,866 26,985
ตัวกลางทางการเงิน 3,689 29,984
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,234 37,923
การศึกษา 227 2,492
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 581 14,261
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,512 12,273
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 243 340
รวม 47,920 633,860
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 24,594 54,808
5 - 9 13,254 90,805
10 - 19 4,654 63,401
20 - 49 3,795 117,406
50 - 99 800 57,106
100 - 299 633 101,950
300 - 499 89 33,273
500 - 999 67 44,752
1000 ขึ้นไป 34 70,359
รวม 47,920 633,860
 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560