หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์
แผนที่ภาคเหนือ
 
 
 ภาคเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2,015 22,162
การประมง 17 96
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 316 9,087
การผลิต 7,539 217,494
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 432 13,727
การก่อสร้าง 3,807 46,005
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 19,518 162,699
โรงแรมและภัตตาคาร 4,059 45,279
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 1,946 28,342
ตัวกลางทางการเงิน 3,850 31,282
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,324 38,158
การศึกษา 233 2,646
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 590 18,885
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,558 12,366
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 243 335
รวม 49,447 648,563
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 25,473 56,683
5 - 9 คน 13,580 93,070
10 - 19 คน 4,908 66,560
20 - 49 คน 3,765 115,176
50 - 99 คน 900 64,024
100 - 299 คน 640 103,467
300 - 499 คน 78 29,392
500 - 999 คน 68 45,526
1,000 คน ขึ้นไป 35 74,665
รวม 49,447 648,563
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561