หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์
แผนที่ภาคเหนือ
 
 
 ภาคเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,368 20,855
การประมง 15 87
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 303 9,110
การผลิต 7,278 213,587
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 398 13,442
การก่อสร้าง 3,538 47,602
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 18,651 157,338
โรงแรมและภัตตาคาร 3,691 42,485
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 1,808 26,767
ตัวกลางทางการเงิน 3,590 30,361
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,176 37,824
การศึกษา 231 2,428
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 577 14,235
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,450 11,831
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 182 252
รวม 46,256 628,204
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 23,631 53,113
5 - 9 13,082 89,828
10 - 19 4,307 58,884
20 - 49 3,534 109,071
50 - 99 862 61,017
100 - 299 645 103,970
300 - 499 91 34,198
500 - 999 69 45,744
1000 ขึ้นไป 35 72,379
รวม 46,256 628,204
 
ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2560