หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์
แผนที่ภาคเหนือ
 
 
 ภาคเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2,055 22,207
การประมง 17 96
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 321 9,321
การผลิต 7,616 220,141
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 441 13,887
การก่อสร้าง 3,967 46,533
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 19,895 164,784
โรงแรมและภัตตาคาร 4,186 45,887
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,048 29,567
ตัวกลางทางการเงิน 3,984 33,138
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,367 37,316
การศึกษา 233 2,573
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 594 14,445
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,588 12,273
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 246 368
รวม 50,558 652,536
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 26,114 58,086
5 - 9 คน 13,902 95,395
10 - 19 คน 4,967 67,406
20 - 49 คน 3,826 116,748
50 - 99 คน 929 66,217
100 - 299 คน 640 103,393
300 - 499 คน 79 30,007
500 - 999 คน 67 44,414
1,000 คน ขึ้นไป 34 70,870
รวม 50,558 652,536
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561