หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์
แผนที่ภาคเหนือ
 
 
 ภาคเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2,052 22,571
การประมง 17 96
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 316 9,080
การผลิต 7,605 219,823
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 440 13,847
การก่อสร้าง 3,934 46,028
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 19,773 164,357
โรงแรมและภัตตาคาร 4,151 45,891
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 1,997 28,943
ตัวกลางทางการเงิน 3,932 32,647
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,353 38,531
การศึกษา 233 2,600
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 594 18,976
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,575 12,445
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 244 365
รวม 50,216 656,200
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 25,854 57,561
5 - 9 คน 13,714 93,851
10 - 19 คน 5,051 68,312
20 - 49 คน 3,860 117,813
50 - 99 คน 915 65,307
100 - 299 คน 640 103,219
300 - 499 คน 80 30,074
500 - 999 คน 67 44,430
1,000 คน ขึ้นไป 35 75,633
รวม 50,216 656,200
 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561