หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์
แผนที่ภาคเหนือ
 
 
 ภาคเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,375 20,909
การประมง 15 87
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 306 9,192
การผลิต 7,312 214,475
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 399 13,637
การก่อสร้าง 3,569 48,290
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 18,721 157,863
โรงแรมและภัตตาคาร 3,706 42,525
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 1,830 26,894
ตัวกลางทางการเงิน 3,609 29,414
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,196 38,023
การศึกษา 232 2,454
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 577 14,225
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,456 11,890
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 204 286
รวม 46,507 630,164
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 23,747 53,365
5 - 9 13,133 90,172
10 - 19 4,358 59,554
20 - 49 3,581 110,802
50 - 99 846 60,052
100 - 299 646 104,028
300 - 499 94 35,129
500 - 999 67 44,683
1000 ขึ้นไป 35 72,379
รวม 46,507 630,164
 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560