หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์
แผนที่ภาคเหนือ
 
 
 ภาคเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2,070 22,302
การประมง 18 99
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 317 9,471
การผลิต 7,660 221,233
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 455 14,520
การก่อสร้าง 4,004 46,081
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 19,999 165,601
โรงแรมและภัตตาคาร 4,239 46,436
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,089 29,932
ตัวกลางทางการเงิน 4,011 32,878
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,390 37,485
การศึกษา 235 2,622
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 596 14,474
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,599 13,011
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 247 369
รวม 50,929 656,514
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 26,287 58,444
5 - 9 คน 14,013 96,177
10 - 19 คน 5,007 67,980
20 - 49 คน 3,872 118,502
50 - 99 คน 946 67,681
100 - 299 คน 624 101,291
300 - 499 คน 77 29,349
500 - 999 คน 67 44,309
1,000 คน ขึ้นไป 36 72,781
รวม 50,929 656,514
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561