หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์
แผนที่ภาคเหนือ
 
 
 ภาคเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,352 20,593
การประมง 15 87
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 301 9,025
การผลิต 7,272 214,964
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 399 13,489
การก่อสร้าง 3,549 46,990
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 18,626 156,615
โรงแรมและภัตตาคาร 3,681 42,446
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 1,804 26,728
ตัวกลางทางการเงิน 3,586 30,342
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,166 37,928
การศึกษา 231 2,452
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 573 14,217
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,445 11,671
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 182 252
รวม 46,182 627,799
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 23,579 53,007
5 - 9 13,067 89,737
10 - 19 4,307 58,822
20 - 49 3,538 109,225
50 - 99 858 60,688
100 - 299 636 102,619
300 - 499 88 32,837
500 - 999 74 48,882
1000 ขึ้นไป 35 71,982
รวม 46,182 627,799
 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560