หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์
แผนที่ภาคเหนือ
 
 
 ภาคเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2,110 23,054
การประมง 19 101
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 316 8,947
การผลิต 7,711 224,288
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 473 14,293
การก่อสร้าง 4,049 46,345
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 20,182 166,988
โรงแรมและภัตตาคาร 4,348 47,504
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,167 31,145
ตัวกลางทางการเงิน 4,041 34,556
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,421 40,371
การศึกษา 240 3,118
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 603 14,716
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,611 13,106
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 247 369
รวม 51,538 668,901
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 26,533 59,055
5 - 9 คน 14,170 97,258
10 - 19 คน 5,145 69,864
20 - 49 คน 3,935 121,025
50 - 99 คน 933 66,482
100 - 299 คน 636 103,651
300 - 499 คน 80 30,708
500 - 999 คน 67 42,470
1,000 คน ขึ้นไป 39 78,388
รวม 51,538 668,901
 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562