หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์
แผนที่ภาคเหนือ
 
 
 ภาคเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,636 20,090
การประมง 16 92
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 323 9,291
การผลิต 7,392 216,174
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 418 13,681
การก่อสร้าง 3,715 48,468
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 18,971 158,675
โรงแรมและภัตตาคาร 3,881 43,441
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 1,873 27,134
ตัวกลางทางการเงิน 3,680 29,695
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,230 37,999
การศึกษา 233 2,457
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 581 14,030
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,508 12,256
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 268 374
รวม 47,725 633,857
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 24,429 54,569
5 - 9 13,300 91,178
10 - 19 4,582 62,419
20 - 49 3,785 117,346
50 - 99 808 57,857
100 - 299 630 101,526
300 - 499 90 33,680
500 - 999 67 44,923
1000 ขึ้นไป 34 70,359
รวม 47,725 633,857
 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2560