หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์
แผนที่ภาคเหนือ
 
 
 ภาคเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,868 21,520
การประมง 16 91
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 319 9,313
การผลิต 7,379 215,674
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 419 13,735
การก่อสร้าง 3,748 47,157
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 19,088 164,327
โรงแรมและภัตตาคาร 3,900 43,590
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 1,870 27,194
ตัวกลางทางการเงิน 3,741 30,607
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,250 37,477
การศึกษา 228 2,513
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 580 14,433
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,516 12,400
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 241 333
รวม 48,163 640,364
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 24,711 55,039
5 - 9 13,341 91,424
10 - 19 4,671 63,473
20 - 49 3,786 116,647
50 - 99 835 59,678
100 - 299 628 101,155
300 - 499 85 31,696
500 - 999 68 45,248
1000 ขึ้นไป 38 76,004
รวม 48,163 640,364
 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2561