หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์
แผนที่ภาคเหนือ
 
 
 ภาคเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,413 21,104
การประมง 15 87
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 322 9,419
การผลิต 7,351 216,030
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 410 13,708
การก่อสร้าง 3,638 48,246
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 18,819 158,637
โรงแรมและภัตตาคาร 3,798 43,163
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 1,843 26,881
ตัวกลางทางการเงิน 3,647 29,691
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,232 38,080
การศึกษา 232 2,459
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 579 13,987
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,467 12,150
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 223 308
รวม 46,989 633,950
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 23,901 53,750
5 - 9 13,225 90,733
10 - 19 4,496 61,319
20 - 49 3,724 115,463
50 - 99 810 57,791
100 - 299 639 102,869
300 - 499 92 34,466
500 - 999 67 45,022
1000 ขึ้นไป 35 72,537
รวม 46,989 633,950
 
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2560