หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี
 
 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,871 16,940
การประมง 40 204
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 233 5,518
การผลิต 6,749 287,996
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 731 16,216
การก่อสร้าง 5,599 56,712
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 27,555 229,549
โรงแรมและภัตตาคาร 4,422 43,427
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,485 37,809
ตัวกลางทางการเงิน 3,925 35,045
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,921 42,444
การศึกษา 140 1,151
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 623 10,808
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,467 10,787
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 441 523
รวม 60,202 795,129
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 32,738 69,803
5 - 9 คน 14,698 99,128
10 - 19 คน 6,148 82,384
20 - 49 คน 4,604 142,623
50 - 99 คน 1,044 73,401
100 - 299 คน 730 117,752
300 - 499 คน 115 44,156
500 - 999 คน 74 49,859
1,000 คน ขึ้นไป 51 116,023
รวม 60,202 795,129
 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562