หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี
 
 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,405 13,525
การประมง 40 316
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 219 5,383
การผลิต 6,274 265,896
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 707 14,289
การก่อสร้าง 4,895 47,764
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 25,584 212,565
โรงแรมและภัตตาคาร 3,968 39,402
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,071 31,548
ตัวกลางทางการเงิน 3,457 31,448
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,668 38,112
การศึกษา 122 1,008
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 602 10,704
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,266 9,260
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 440 521
รวม 54,718 721,741
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 29,969 63,253
5 - 9 13,309 89,893
10 - 19 5,404 72,917
20 - 49 4,213 131,332
50 - 99 922 64,808
100 - 299 667 105,729
300 - 499 119 45,326
500 - 999 67 46,267
1000 ขึ้นไป 48 102,216
รวม 54,718 721,741
 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2561