หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี
 
 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,149 12,492
การประมง 40 371
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 220 5,302
การผลิต 6,191 265,167
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 698 14,173
การก่อสร้าง 4,799 46,929
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 25,264 209,793
โรงแรมและภัตตาคาร 3,881 39,058
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,040 31,015
ตัวกลางทางการเงิน 3,347 30,844
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,601 37,698
การศึกษา 122 1,009
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 600 10,620
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,213 7,864
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 441 522
รวม 53,606 712,857
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 29,249 61,789
5 - 9 13,019 87,891
10 - 19 5,360 72,299
20 - 49 4,204 131,466
50 - 99 881 61,876
100 - 299 665 107,088
300 - 499 114 43,410
500 - 999 67 46,523
1000 ขึ้นไป 47 100,515
รวม 53,606 712,857
 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2560