หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี
 
 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,627 14,591
การประมง 43 290
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 232 5,562
การผลิต 6,635 278,801
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 726 16,359
การก่อสร้าง 5,405 52,726
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 26,899 224,370
โรงแรมและภัตตาคาร 4,237 41,535
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,333 35,324
ตัวกลางทางการเงิน 3,829 34,356
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,834 41,181
การศึกษา 134 1,143
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 621 10,776
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,410 10,338
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 441 523
รวม 58,406 767,875
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 31,975 67,948
5 - 9 คน 14,140 95,470
10 - 19 คน 5,877 78,777
20 - 49 คน 4,477 138,995
50 - 99 คน 980 68,543
100 - 299 คน 715 114,206
300 - 499 คน 120 46,283
500 - 999 คน 70 46,195
1,000 คน ขึ้นไป 52 111,458
รวม 58,406 767,875
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561