หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี
 
 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,222 12,591
การประมง 40 332
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 220 5,333
การผลิต 6,245 265,480
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 703 14,291
การก่อสร้าง 4,871 47,124
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 25,427 210,657
โรงแรมและภัตตาคาร 3,927 39,348
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,053 31,053
ตัวกลางทางการเงิน 3,363 31,028
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,635 38,164
การศึกษา 123 1,010
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 604 10,642
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,244 8,220
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 440 521
รวม 54,117 715,794
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 29,574 62,499
5 - 9 13,123 88,617
10 - 19 5,422 73,184
20 - 49 4,216 131,722
50 - 99 885 62,124
100 - 299 670 107,613
300 - 499 113 42,987
500 - 999 66 45,531
1000 ขึ้นไป 48 101,517
รวม 54,117 715,794
 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560