หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี
 
 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,579 14,260
การประมง 41 282
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 223 5,339
การผลิต 6,394 272,525
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 713 15,071
การก่อสร้าง 5,022 48,897
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 26,147 219,291
โรงแรมและภัตตาคาร 4,095 40,686
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,164 33,326
ตัวกลางทางการเงิน 3,577 31,928
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,766 39,342
การศึกษา 124 1,005
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 613 10,666
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,330 9,794
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 440 521
รวม 56,228 742,933
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 30,904 65,633
5 - 9 13,700 92,519
10 - 19 5,485 73,842
20 - 49 4,234 131,751
50 - 99 960 67,166
100 - 299 705 112,542
300 - 499 122 46,753
500 - 999 67 45,007
1000 ขึ้นไป 51 107,720
รวม 56,228 742,933
 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561