หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี
 
 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,133 12,659
การประมง 40 371
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 217 5,240
การผลิต 6,149 267,127
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 691 14,092
การก่อสร้าง 4,725 46,419
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 24,988 209,720
โรงแรมและภัตตาคาร 3,829 38,680
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,018 31,036
ตัวกลางทางการเงิน 3,322 30,647
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,584 37,595
การศึกษา 121 1,004
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 598 10,563
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,193 7,801
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 432 513
รวม 53,040 713,467
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 28,942 61,120
5 - 9 12,899 87,113
10 - 19 5,257 70,913
20 - 49 4,133 129,123
50 - 99 904 63,016
100 - 299 673 108,205
300 - 499 116 43,960
500 - 999 68 47,140
1000 ขึ้นไป 48 102,877
รวม 53,040 713,467
 
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2560