หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี
 
 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,113 12,538
การประมง 40 373
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 219 5,419
การผลิต 6,065 269,443
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 688 13,875
การก่อสร้าง 4,601 44,522
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 24,751 208,341
โรงแรมและภัตตาคาร 3,720 37,845
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,002 30,965
ตัวกลางทางการเงิน 3,289 30,495
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,529 37,117
การศึกษา 118 973
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 595 10,478
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,183 7,754
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 431 509
รวม 52,344 710,647
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 28,606 60,370
5 - 9 12,758 86,195
10 - 19 5,130 69,311
20 - 49 4,038 125,919
50 - 99 906 63,052
100 - 299 670 107,606
300 - 499 120 45,223
500 - 999 67 46,170
1000 ขึ้นไป 49 106,801
รวม 52,344 710,647
 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560