หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี
 
 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,597 14,417
การประมง 42 284
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 225 5,436
การผลิต 6,451 272,578
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 720 15,452
การก่อสร้าง 5,125 49,494
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 26,383 219,903
โรงแรมและภัตตาคาร 4,155 41,261
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,213 34,119
ตัวกลางทางการเงิน 3,641 32,565
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,767 39,866
การศึกษา 128 1,101
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 617 10,689
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,349 10,004
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 440 521
รวม 56,853 747,690
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 31,190 66,260
5 - 9 คน 13,845 93,508
10 - 19 คน 5,596 75,202
20 - 49 คน 4,313 134,137
50 - 99 คน 965 67,547
100 - 299 คน 707 113,286
300 - 499 คน 117 44,957
500 - 999 คน 67 44,430
1,000 คน ขึ้นไป 53 108,363
รวม 56,853 747,690
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561