หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี
 
 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,619 14,406
การประมง 42 284
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 229 5,503
การผลิต 6,593 277,205
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 719 15,846
การก่อสร้าง 5,312 53,140
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 26,717 222,513
โรงแรมและภัตตาคาร 4,216 41,755
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,261 34,535
ตัวกลางทางการเงิน 3,741 33,369
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,801 41,080
การศึกษา 131 1,108
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 621 10,774
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,388 10,251
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 441 523
รวม 57,831 762,292
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 31,685 67,300
5 - 9 คน 14,023 94,651
10 - 19 คน 5,762 77,372
20 - 49 คน 4,412 136,893
50 - 99 คน 990 69,174
100 - 299 คน 718 114,246
300 - 499 คน 119 45,844
500 - 999 คน 69 45,399
1,000 คน ขึ้นไป 53 111,413
รวม 57,831 762,292
 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561