หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี
 
 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,103 12,384
การประมง 37 369
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 216 5,310
การผลิต 6,015 269,732
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 671 13,999
การก่อสร้าง 4,551 45,117
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 24,589 208,129
โรงแรมและภัตตาคาร 3,700 37,739
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 1,963 31,599
ตัวกลางทางการเงิน 3,244 30,245
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,489 36,815
การศึกษา 118 973
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 593 10,467
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,170 7,640
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 431 509
รวม 51,890 711,027
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 28,347 59,908
5 - 9 12,587 85,017
10 - 19 5,136 69,329
20 - 49 4,004 124,678
50 - 99 896 62,347
100 - 299 682 109,222
300 - 499 122 46,048
500 - 999 66 45,853
1000 ขึ้นไป 50 108,625
รวม 51,890 711,027
 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560