หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี
 
 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,107 12,469
การประมง 39 371
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 218 5,390
การผลิต 6,030 269,258
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 672 13,867
การก่อสร้าง 4,561 44,482
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 24,643 207,815
โรงแรมและภัตตาคาร 3,705 37,635
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 1,981 30,738
ตัวกลางทางการเงิน 3,263 30,463
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,507 37,054
การศึกษา 118 973
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 593 10,455
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,174 7,651
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 431 509
รวม 52,042 709,130
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 28,411 60,037
5 - 9 12,711 85,898
10 - 19 5,093 68,777
20 - 49 4,020 125,402
50 - 99 901 62,748
100 - 299 670 107,825
300 - 499 120 45,253
500 - 999 67 46,371
1000 ขึ้นไป 49 106,819
รวม 52,042 709,130
 
ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2560