หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี
 
 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,780 15,813
การประมง 40 204
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 228 5,518
การผลิต 6,693 281,409
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 725 16,270
การก่อสร้าง 5,493 54,244
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 27,159 226,268
โรงแรมและภัตตาคาร 4,293 42,133
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,408 37,162
ตัวกลางทางการเงิน 3,893 34,930
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,873 41,109
การศึกษา 137 1,170
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 622 10,826
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,431 10,510
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 441 523
รวม 59,216 778,089
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 32,326 68,766
5 - 9 คน 14,356 96,864
10 - 19 คน 6,025 80,820
20 - 49 คน 4,557 141,160
50 - 99 คน 994 69,789
100 - 299 คน 716 114,850
300 - 499 คน 116 44,717
500 - 999 คน 73 47,954
1,000 คน ขึ้นไป 53 113,169
รวม 59,216 778,089
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561