สถิติแรงงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2560
แผนที่ประเทศไทย ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
 ประเทศไทย
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 6,488 98,099
การประมง 10,579 72,186
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 1,393 46,548
การผลิต 65,524 3,944,592
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 2,556 76,227
การก่อสร้าง 26,327 509,125
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 137,019 1,661,662
โรงแรมและภัตตาคาร 24,944 476,998
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 16,380 480,249
ตัวกลางทางการเงิน 16,402 309,136
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 44,693 877,914
การศึกษา 1,205 17,579
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 3,644 145,411
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 11,198 175,291
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 795 1,062
รวม 369,147 8,892,079
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
0 1 5
1 - 4 168,321 365,647
5 - 9 95,911 657,911
10 - 19 40,349 549,713
20 - 49 38,352 1,207,622
50 - 99 11,554 818,790
100 - 299 10,277 1,715,918
300 - 499 2,204 833,385
500 - 999 1,383 954,312
1000 ขึ้นไป 795 1,788,776
รวม 369,147 8,892,079