หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคกลาง กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุทธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
 
 
 ภาคกลาง
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 3,127 58,482
การประมง 4,113 35,779
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 447 15,343
การผลิต 15,457 1,533,478
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 803 23,341
การก่อสร้าง 7,866 181,514
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 25,657 292,393
โรงแรมและภัตตาคาร 5,883 101,234
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 4,026 117,050
ตัวกลางทางการเงิน 3,532 32,035
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 9,754 279,969
การศึกษา 241 4,374
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 599 18,867
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 2,773 52,307
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 87 156
รวม 84,365 2,746,322
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 35,686 75,556
5 - 9 คน 20,939 144,004
10 - 19 คน 9,702 131,691
20 - 49 คน 9,584 304,191
50 - 99 คน 3,485 248,550
100 - 299 คน 3,369 570,077
300 - 499 คน 813 312,457
500 - 999 คน 506 349,270
1,000 คน ขึ้นไป 281 610,526
รวม 84,365 2,746,322
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562