หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคกลาง กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุทธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
 
 
 ภาคกลาง
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 3,153 58,808
การประมง 3,950 34,558
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 455 15,229
การผลิต 15,666 1,550,461
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 832 23,796
การก่อสร้าง 8,145 193,045
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 25,934 294,447
โรงแรมและภัตตาคาร 5,968 103,100
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 4,164 121,991
ตัวกลางทางการเงิน 3,559 32,528
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 9,976 292,394
การศึกษา 242 4,422
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 605 18,862
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 2,843 62,183
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 87 156
รวม 85,579 2,805,980
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 36,055 76,244
5 - 9 คน 21,211 145,948
10 - 19 คน 9,851 133,495
20 - 49 คน 9,817 311,006
50 - 99 คน 3,581 255,242
100 - 299 คน 3,414 577,012
300 - 499 คน 849 325,127
500 - 999 คน 516 354,983
1,000 คน ขึ้นไป 285 626,923
รวม 85,579 2,805,980
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562