หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์
แผนที่ภาคเหนือ
 
 
 ภาคเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2,139 23,704
การประมง 20 105
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 318 8,595
การผลิต 7,788 221,964
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 483 14,440
การก่อสร้าง 4,084 47,461
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 20,435 167,440
โรงแรมและภัตตาคาร 4,495 48,556
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,265 32,307
ตัวกลางทางการเงิน 4,111 34,362
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,434 38,749
การศึกษา 241 3,153
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 605 14,820
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,610 12,435
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 248 374
รวม 52,276 668,465
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 27,060 60,129
5 - 9 คน 14,424 98,988
10 - 19 คน 5,120 69,673
20 - 49 คน 3,910 120,129
50 - 99 คน 936 66,617
100 - 299 คน 638 102,791
300 - 499 คน 85 32,179
500 - 999 คน 65 41,634
1,000 คน ขึ้นไป 38 76,325
รวม 52,276 668,465
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562