หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์
แผนที่ภาคเหนือ
 
 
 ภาคเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2,142 23,811
การประมง 21 174
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 327 8,626
การผลิต 7,803 226,159
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 502 15,636
การก่อสร้าง 4,129 47,570
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 20,604 169,995
โรงแรมและภัตตาคาร 4,594 49,334
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,383 34,403
ตัวกลางทางการเงิน 4,204 35,021
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,432 38,783
การศึกษา 251 3,713
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 609 14,990
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,612 12,364
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 249 375
รวม 52,862 680,954
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 27,344 60,654
5 - 9 คน 14,565 99,972
10 - 19 คน 5,183 70,474
20 - 49 คน 3,965 121,663
50 - 99 คน 952 67,934
100 - 299 คน 662 106,378
300 - 499 คน 85 32,052
500 - 999 คน 71 47,306
1,000 คน ขึ้นไป 35 74,521
รวม 52,862 680,954
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562