หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี
 
 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,901 17,514
การประมง 43 236
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 231 5,383
การผลิต 6,829 287,388
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 741 16,605
การก่อสร้าง 5,692 55,632
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 27,935 233,131
โรงแรมและภัตตาคาร 4,513 44,993
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,657 41,102
ตัวกลางทางการเงิน 3,984 35,527
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 3,973 43,594
การศึกษา 146 1,175
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 627 10,810
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,493 10,716
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 441 523
รวม 61,206 804,329
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 33,262 70,987
5 - 9 คน 15,136 102,268
10 - 19 คน 6,122 82,223
20 - 49 คน 4,643 143,000
50 - 99 คน 1,080 76,141
100 - 299 คน 721 117,029
300 - 499 คน 115 44,069
500 - 999 คน 75 50,440
1,000 คน ขึ้นไป 52 118,172
รวม 61,206 804,329
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562