หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี
 
 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,933 18,077
การประมง 43 236
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 234 5,179
การผลิต 6,928 289,337
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 751 16,924
การก่อสร้าง 5,850 56,340
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 28,276 233,239
โรงแรมและภัตตาคาร 4,616 45,629
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,765 41,728
ตัวกลางทางการเงิน 4,019 35,828
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 4,032 43,985
การศึกษา 153 1,191
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 632 11,062
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,522 10,591
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 441 523
รวม 62,195 809,869
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 33,783 72,059
5 - 9 คน 15,471 104,481
10 - 19 คน 6,221 83,308
20 - 49 คน 4,662 143,258
50 - 99 คน 1,091 76,835
100 - 299 คน 723 116,997
300 - 499 คน 115 44,035
500 - 999 คน 77 51,984
1,000 คน ขึ้นไป 52 116,912
รวม 62,195 809,869
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562