ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 1506 กด 3 เข้าสู่ระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ (e-Service)
 
เข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน
 
ตรวจสอบการลงทะเบียน  
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ
ติดต่อได้ที่ 022454191, 022455981, 022456487, 022452890, 022453116, 022453207, 022453429, 022453446, 022453569, 022453583
, 022453604, 022453678, 022453735, 022453741, 022454311, 1506 กด 3, E-mail : support@labour.mail.go.th
สามารถแสดงผลได้ดีบน Internet Explorer 8 ขึ้นไป , Firefox 8 ขึ้นไป และ Chrome 15 ขึ้นไป